Franck-Hertz försök

För demonstration av Franck-Hertz experiment (Nobelpriset 1925). Med väldefinierade periodiska, parallella toppar och dalar av kollektorströmmen. Detta är en av de mest imponerande experiment för elektroners kvantum. Franck-Hertz rör består av en oxidkatod, galleranod och kollektorelektrod. För att förånga kvicksilvret i röret är detta inbyggt i en termostatstyrd ugn. När röret är uppvärmt, värms oxidkatoden med en reglerbar spänning på 0-50V DC. Denna ansluts mellan katod och anod. När bromsspänning är ca – 1,5V ökas elektronernas hastighet i accelerationsområdet så att en ökande del når kollektorelektroden. När elektronhastigheten passerar den lägsta excitationsnivån för Hg-atomen, 4,9eV, lämnar elektronerna Hg-atomen och förlorar sin hastighet. Kollektorströmmen går ned till ett minimum. Hg atomen sänder då ut en UV-resonanslinje vid 253,7nm och återgår därefter till sin normala energinivå. Detta förlopp upprepas sedan.
Utrustad med BNC-kontakt för anslutning av strömförsörjning art nr 6877.
Franck-Hertz rör levereras komplett med rör och ugn.
För demonstrationen behövs Frank-Hertz apparat, strömförsörjning, oscilloskop, 2st mätkabel art.nr 2445 och några kopplingskablar.

Läs mer...
Artikelnr Benämning Enhet Pris/enhet Lagerstatus Antal Lägg i korg
6876 Franck-Hertz apparat med rör st 15.695,00 kr  I lager
6878 Extra glasrör Franck-Hertz st 4.795,00 kr  Slut i lager
2444 Mätkabel BNC/BNC st 95,00 kr  I lager
2445 Mätkabel BNC/Anslutningsstift st 180,00 kr  Slut i lager
6877 Strömförsörjning Frank-Hertz st 12.920,00 kr  Slut i lager